Coleccións

Andel virtual dispón dalgunhas coleccións, obras de bibliofilia e ofertas con existencias limitadas, que polas súas características de contido e prezo, quere ofrecer aos seus clientes:


Cancioneiro da Ajuda
Ramos, M. A. et al.. 1994. Fragmento do Nobiliario do Conde Dom Pedro & Cancioneiro da Ajuda. Edição Fac-similada do códice existente na Biblioteca da Ajuda. Apresentação, Estudos e Índices. Lisboa: Edições Távola Redonda.

Este é o exemplar nº 7 assinado pelo edito...
Grial Encadernado. 27 tomos

Esta importante colección histórica da revista Grial consta dos primeiros cen números e o índice xeral destos primeiros volumes (do número 1 ao número 100).

EXISTENCIAS LIMITADAS....

Grial Facsímile

Número 1. Presencia de Galicia

Número 2. Pintura actual en Galicia

Número 3. Presencia de Curros y Doña Emilia

Número 4. Aspectos económicos y jurídicos de Galicia.


Comentarios:Andelvirtual
Copyright 98-2019 Andelvirtual - Todos os dereitos reservados

Roberto Gonzalez Vazquez - Yualah TEV virtual shop system - Yualah
¿Como Comprar?