Arte e ensaio

Andel recomenda aos seus visitantes unha escolma de novos ensaios.

O colapso territorial en Galiza
Este libro e un tratado de xeografía. Mais non agarde o lector atopar aquí unha esmerada descrición de vales, cantís ou cumios. Tampouco atopará excelsos listados de nome de lugares, nin sequera unha fabulosa colección cartográfica. A xeografía presente nestas páxinas emerxerá co...
O perverso goberno de Feijóo
Cómpre un balance do desgoberno de Feijóo. Sete anos perdidos, sete anos en negro. Este é o «éxito económico» de Feijóo: no primeiro trimestre de 2009, co goberno bipartito (PSOE-BNG), Galiza tiña 162.700 persoas desempregadas, cunha taxa de paro do 12,22%, e acababa 2015 con 222...
O soño da Galiza ideal
Neste libro reúnense seis traballos, publicados en diversos volumes e revistas entre os anos 2001 e 2015, que teñen como denominador común a análise das dimensións sociopolíticas e culturais da emigración galega e o exilio de 1936 en América.

Algúns deles ob...
Aldeas sen voz

Os pobos das néboas é unha amplo espazo xeográfico que cubre, aproximadamente, as dúas terceiras partes do concello lucense da Pontenova. Dentro del existe un triángulo máxico que, ao igual que ao resto da zona, Vicente Ansola den...

Historia das historias de Galicia
No seo da sociedade galega actual circulan distintas historias arredor da importancia que tiveron os celtas na nosa cultura, sobre a orixe do vello Reino de Galicia, a «doma e castración da nobreza», a existencia dos Séculos Escuros, a chegada e instalación dos cataláns, o fusila...
Cicatrices de ferro nas palabras
"Queremos con estas páxinas valorar o contributo de Valentín Paz-Andrade á literatura galega e, utilizando unha terminoloxía que a el era tan cara, ver o seu sentido dinámico tamén no presente. Ademais, fronte á visión de que a dedicatoria do Día das Letras esgota o estudo da obr...
O extraordinario mundo da Ora Maritima
Arredor do ano 400 d. C., o procónsul e home de letras romano, Rufio Festo Avieno, compuxo un poema de enorme importancia tanto xeográfica coma histórica. Este traballo, a "Ora Maritima", da que tan só se conservan os seus 713 primeiros versos, describe unha viaxe maritima que co...

Comentarios:Andelvirtual
Copyright 98-2019 Andelvirtual - Todos os dereitos reservados

Roberto Gonzalez Vazquez - Yualah TEV virtual shop system - Yualah
¿Como Comprar?