Carta ao autor

Andel quere brindar a todos os que visiten a súa web a posibilidade de cartearse con autores ou editores galegos. Só ten que envíarnos a súa mensaxe para un autor ou editor, e Andel comprométese a facerllo chegar. Encha os campos do formulario que aparece debaixo.

Nome:
E-mail:
Enderezo: 
Teléfono:
Nome do autor: 
Obra referida: 
Editorial:
Destinatario: 
Comentario:


OBSERVACIÓN: Andel comprométese a que a súa mensaxe chegue o seu destinatario, siempre que éste sexa un autor galego ou editado en Galicia. Como suporá, non podemos garantir que éste responda.


Comentarios: Andelvirtual
Copyright 1998-2018 Andelvirtual - Todos os dereitos reservados
Roberto Gonzalez Vazquez - Yualah TEV virtual shop system - Yualah